KLIENT:Warsaw Polo Club

KATEGORIA: event promocyjny

PROJEKT:

Warsaw Polo Club – opening event, czerwiec 2008

GDZIE: Jaroszowa Wola, k. Warszawy

ZADANIA AGENCJI:

  • koncepcja oraz organizacja wydarzenia
  • produkcja i aranżacja stref promocyjnych na terenie wydarzenia (scenariusz, scenografia,  produkcja, logistyka)
  • produkcja oraz implementacja kampanii reklamowej w lokalnych mediach
  • współpraca i koordynacja działań z podwykonawcami
  • koordynacja kampanii PR
  • produkcja materiałów reklamowych (ulotki, plakaty, spoty radiowe, kampania reklamowa w prasie)