KLIENT: Dom Development

KATEGORIA: event promocyjny

PROJEKT:

Jarmark Wileński – event promocyjny na osiedlu Wilno, 3 edycje, maj 2011 – 2013

GDZIE: Warszawa

 

 

 

 

 

 

ZADANIA AGENCJI:

  • koncepcja i produkcja wydarzenia
  • stworzenie i egzekucja scenariusza eventu
  • projekt zaproszenia, wysyłka, follow-up
  • koordynacja współpracy z mediami (kampania reklamowa)
  • produkcja materiałów reklamowych (ulotki, plakaty, spoty radiowe, kampanię reklamową w prasie oraz działania PR)
  • koordynacja współpracy z partnerami wydarzenia oraz partnerami medialnymi